O nás

Zariadenie núdzového bývania pre ženy

Naše zariadenie predstavuje bezpečné a podporné prostredie, ktoré môže zásadne zlepšiť životy jednotlivkýň v náročných situáciách. Tieto inštitúcie poskytujú nielen fyzickú ochranu, ale aj emocionálnu a psychologickú podporu, čím vytvárajú priestor pre zotavenie a návrat k samostatnému životu.

Poskytujeme okamžitý prístup k bezpečnému ubytovaniu, strave a zdravotnej starostlivosti, čím zabezpečujeme základné potreby. Okrem toho ponúkame psychologické poradenstvo a právnu pomoc, pomáhajúc ženám zvládať traumatické skúsenosti a budovať nový začiatok.

Tieto inštitúcie majú kľúčovú úlohu pri osvienčovaní a vzdelávaní žien o ich právach, možnostiach a dostupných zdrojoch podpory. Poskytujú bezpečný priestor na získanie sebavedomia, oporu od skúsených profesionálov a vzájomnú solidaritu s ďalšími ženami v podobných situáciách. Celkovo prispievajú k obnoveniu dôvery v seba samú a poskytujú podporu pri budovaní nového života mimo násilia a nepriaznivých podmienok.

Pokračovanie:

Neskôr sa zariadenie osamostatnilo a založilo sa Občianske združenie DOBROTA SV. ALŽBETY., no vysoká škola sv. Alžbety naďalej figuruje ako aktívny podporovateľ a partner zariadenia. Naše zariadenie slúži pre matky s deťmi a ženy z celého Slovenska. Za tie roky bola poskytnutá pomoc viac ako 150 rodinám. Prijímateľky sociálnej služby si môžu samostatne podať žiadosť alebo v spolupráci so sociálno – právnou ochranou detí a sociálnou kuratelou, ako aj prostredníctvom iných inštitúcií.  Pre mamičky s deťmi sa snažíme realizovať rôzne voľnočasové aktivity, ako napríklad: 

  • Záhrada a kvety
  • Šikovné ručičky
  • Výtvarné a modelárske činnosti 
  • Zábavné programy ( deň, detí, športový deň, deň rodiny, karneval a ďalšie…)
  • Výlety a predovšetkým letná 4 dňová dovolenka
  • Podpora zdravého životného štýlu  – športové aktivity

Všetky aktivity sú vytvárané tak aby zároveň spĺňali sociálno  – edukačný rozmer. Či už ide o nácvik jemnej, hrubej motoriky u detí, nácvik rodičovských zručností alebo sanácia rodiny počas letnej dovolenky.  V galérií si môžete pozrieť fotky z rôznych našich akcií a podujatí.  

U nás v zariadení nezabúdame ani na duchovné aktivity a pre prijímateľky sociálnej služby, ktoré majú záujem v spolupráci so sestrami z Kongregácie Dcér Božskej Lásky Trnava pripravujeme matky na krst svojich detí, na sv. prijímanie. Sestry z kongregácie sa aktívne ako dobrovoľníčky podieľajú na výletoch, akciách alebo sa sponzorsky podieľajú na Vianočných darčekoch a pod. 

Všetku prevádzkovú činnosť zabezpečuje personál (5 sociálnych pracovníčok).  Pre nás v zariadení je dôležité aby sa prijímateľky sociálnej služby cítili ako doma. Individuálne pristupujeme k ich potrebám a prostredníctvom sprevádzania sa snažíme aktivizovať prijímateľku sociálnej služby. 

s nami to zvládnete

„Skutočná moc spočíva v tých, ktorí majú schopnosť darovať lásku a súcit ostatným.“ Pápež František

Naše služby:

Krízová intervencia

Dôležité je si uvedomiť, že na svoje problémy nie ste sama. Naši odborníci Vám pomôžu uvidieť veci z iného uhľa pohľadu, aby ste sa dokázala postaviť na vlastné nohy.

Sociálne a psych. poradenstvo

Psychologické a sociálne poradenstvo poskytuje individuálnu podporu, pomáhajúcu klientom identifikovať koreňové príčiny problémov a rozvíjať zdravšie spôsoby zvládania stresu.

Sprevádzanie na inštitúcie

Sprevádzanie klientov na inštitúcie má mnoho výhod. Poskytuje podporu a navigáciu v zložitých procesoch, znižuje stres a neistotu, zabezpečuje individuálnu pozornosť a pomáha klientom lepšie porozumieť informáciám a možnostiam, čím prispieva k efektívnejšiemu využívaniu poskytovaných služieb.

Share This