Hlavní partneri

Všetci partneri

 1. VŠ ZaSP sv. Alžbety, Mgr. Rastislav Hochman, 
 2. Kongregácia Dcér Božskej Lásky, Halenárska 8, 917 01  Trnava
 3.  Mgr. Jozef Viskupič, TT SK, Starohájska 10, Trnava
 4. TT SK – soc. odbor, Ing. Blažena Flamíková, 
 5. Mgr. František Bačík, Farský úrad, 919 65  Dolná Krupá
 6. ECAV Sládkovičovo, ThDr. Lukačovská, Pionierska 463, 925 21  Sládkovičovo
 7. Farma Lúčny dvor, Ing. Čapkovič, Pusté Úľany
 8. Ramón Školuda, Pekáreň Školuda, Trstín
 9. Rajo a.s., Studená 1749/35, 821 04  Bratislava
 10. Pleso spol. s r.o., Nábr. A. Hlinku 2682/27 B, 920 01  Hlohovec
 11. Ikea Bratislava, Ivanská cesta 4329/18, 821 04  Bratislava
 12. OZ Dobrý pastier, Kláštor p/Znievom
 13. Kadernícky servis, p. Majeríková, Dvory 1932/18, 020 01  Púchov
 14.  Mgr. Janka Hrubá, Budovateľská 1215/5, 925 21  Sládkovičovo
 15.  Mgr. Natália Kováčová, Ivanka pri Dunaji…
 16. Ing. Mgr. Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza, 059 73  Žakovce
 17. Mgr. Kelešiová, a kol. ÚPSVaR, J. Bottu 4, 917 08  Trnava
 18. Azylový dom Tamara, Okružná 20, 917 01  Trnava
 19.  Mgr. Marek Dekan, Obecný úrad, 919 65  Dolná Krupá
 20. Peter Lörinc (strechy), Bojničky 372, 920 55  Bojničky
 21. Farma Majcichov a.s., Ing. Sivok, Majcichov 50, 919 22  Majcichov
 22.  Pani Obertová, Dolná Krupá – Farma Podháj
 23.  7 divov, Eva Chynoranská, Dolná  Krupá
 24.  MUDr. Milan Bílik, Zdravotné stredisko Dolná Krupá
 25. MUDr. Lančarič, Zdravotné stredisko Dolná Krupá
 26.  Lekáreň Vitalis, Mgr. Alžbeta Kožuchová a kol., Trhová 4, Trnava 91700
 27.  OZ ESTHER, Rudolfa Dilonga 127/2, 920 01 Hlohovec
 28.  Nadácia Pontis, p. Hullová, Zelinárska 2, BA 821 08
 29.  Brat Márius Dismas – Bet lechem, Sabinovská 10, Ružinov 821 02 BA
 30.  PharmDr. Tomáš Rada, Benela, Majerníkova 2, Bratislava 841 05
 31.  JUDr. Adam Puškár,  Karpatská 3095/5, 811 05 Bratislava
 32.  ZŠ a MŠ Dolná Krupá PaedDr. Ladvenicová a kol.
 33.  Doc. Juditka Stempelová, Medzilaborecká 21, 821 01
 34.  TACH  Ing. Miroslav Dzurech a kol.Hlavná 43, 917 01 TT
 35.  CPPR Mgr. Lipovský a kol. Štefánikova 136/46, Trnava 917 01
 36. Janíček Palo
 37.  PhDr. Zuzana Nagy Gažová,Katedra sociálnej práce FZaSP sv. Ladislava
  940 34 Nové Zámky
 38.  Mgr. Gabriela Ruttmarová, PhD.,Veterná 6559/34, TT 917 01
 39.  Adra
 40.  Lighthouse Club, Ing. Zaťková Martinka,  Bulharská 37,TT 917 01
 41.  Kindel Peter
 42.  Tesár Rudolf
 43.  Bc. Monika Haščičová, Kláštorná 126, Liptovský Mikuláš
 44.  MUDr. Jozef Vido, Piešťanská 3, Trnava 917 01
 45.  ÚaDar Ševčenkova 21, BA 851 01 Prof,MUDr. Mikloško Jozef
 46.  Eva Charity Bazár
 47.  RUVZ MUDr. Kollárová, Limbová 6053/6 TT 91702
 48.  HUMANUS, n.o. Nábrežie A.Hlinku 51, Hlohovec /Mgr. Tomáč Kramár, Bc. Andrea Fúzková, Janka Liptáková
 49.  FKI,  Katka Hulmanová, Gorkého 15, BA 811 01
 50.  Rodinný DeDomov, Mgr. Žbirková , Bratislavská 5255/8 Trnavská

A ďalší nemenovaní darcovia, ktorých mená sú zapísané v nebi...

Share This